Concepte

Import

Formació interna

132.690,85

Formació externa

41.960,14

Estades mobilitat PAS

3.863,05

Total 178.514,04
Nota: Pressupost corresponent a l'any 2016.