Branca / Modalitat* A B C
Arts i Humanitats 1 2 5
Ciències de la Salut 3 1 1
Ciències Socials i Jurídiques 6 6 5
Enginyeria i Arquitectura - 3 1
Total 10 12 12
Nota:
Modalitat A: Primerat titulació.
Modalitat B: Titulacions univesitàries següents, relacionades amb el lloc de treball.
Modalitat C: Titulacions universitàries següents, sense relació directa amb el lloc de treball.