Imports concedits en milers d'euros

2012

2013

2014

2015

2016
Ciències de la Salut i de la Vida

3.188

 -

1.491 2.010 5.524
Ciències Socials i Humanes

722

-

962 769 1.562
Comunicació i Tecnologies de la Informació

1.560

 -

904 1.266 2.675

Total

5.470

3.357

4.045

9.761

2012: projectes d'investigació fonamental no orientada
2013: no va haver-hi resolució durant l'any
2014, 2015 i 2016: projectes I+D Retos i Excelencia del Plan Estatal
2016: es van resoldre dues convocatòries (2015 i 2016)