Projectes concedits/sol·licituds  2012 2013      2014 2015 2016
 

N

%

N

%

N

%

N

%

N %

Ciències de la Salut i de la Vida

14/22 64 8/13 62 10/14 71 15/16 94 10/12 83

Ciències Socials i Humanes

22/29 76 19/23 83

15/17

88 19/27 70 16/25 64

Comunicació i Tecnologies de la Informació

28/39 72 13/20 65 17/19 89 17/30 57 16/26 62

Total

64/90

71

40/56

71

42/50

84

51/73

70 42/63 67

2012: projectes d'investigació fonamental no orientada
2013: es va resoldre l'any 2015

2015 i 2016: es van resoldre l'any 2016

2014 i 2015: projectes I+D Retos i Excelencia del Pla Estatal