Facultat/Escola Estudiants
Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida 38
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

289

Facultat de Ciències Polítiques i Socials 58
Facultat de Comunicació 79
Facultat de Dret 78
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i Dret

65

Facultat d'Humanitats 37
Facultat de Traducció i Interpretació 192
Escola Superior Politècnica

27

Màsters universitaris 17
Total 880