Patrocini i mecenatge (UPF). Evolució dels convenis


2015


2016

Aportacions corporatives

26

32

Càtedres d'empresa

1

1

Donacions individuals 4 5
Total 31 38