Patrocini i mecenatge (UPF). Evolució dels ingressos


2015


2016

Aportacions corporatives
Ingressos provinents de convenis de col·laboració en interès general (mecenatge) gestionats des del programa UPFund

295.075,00

366.602,00

Aportacions corporatives
Ingressos provinents de convenis de mecenatge gestionats des d'altres unitats de la UPF (no UPFund)

394.487,00

822.257,00

Aportacions individuals
Ingressos per donacions de mecenes particulars gestionades des del programa UPFund

35.900,00

35.200,00

Total

725.462,00

1.224.059,00