Col·laboració institucional 31
Col·laboració institucional 18
Acord marc de relacions institucionals en la docència, la recerca, la cultura i l'extensió universitària 13
Docència 741
Cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes 674
Col·laboració en l'àmbit de la docència en qualsevol dels seus cicles 7
Col·laboració en els estudis de postgrau 34
Intercanvi i mobilitat d'estudiants o professors 26
Recerca i activitats científiques 152
Creació de càtedres i aules 1
Col·laboració en l'àmbit de la recerca 14
Encàrrecs de treballs o activitats de caràcter científic, tècnic, artístic o cursos d'especialització 90
Finançament d'activitats científiques 10
Transferència de tecnologia o coneixement (llicències, patents, etc.) 36
Programes i serveis relacionats amb l'emprenedoria 1
Millora i comunitat universitària 9
Avantatges per a la comunitat universitària 9
Alumnes d'altres centres que fan pràctiques a la UPF 47
Total

980