Biblioteca/CRAI 
de la Ciutadella (Jaume I i annexos)
Biblioteca/CRAI 
de la Ciutadella (Dipòsit de les Aigües)
Biblioteca/CRAI del Poblenou Biblioteca del Campus Universitari Mar  Total
Superfície de treball (m²) 3.629 4.513 2.142 1.258 11.542
Metres lineals de prestatges de lliure accés 5.403 5.704 3.062 878 15.047