Repositori Tipus
Documents
 erep Tots els documents produïts per la UPF 13.200 documents
 mdx

Materials docents 

98 documents 
mdc Col·leccions especials 7 col·leccions
3.962 documents
 raco-g Revistes científiques  18 títols 
4.467 articles
 recerc-g Working papers i altres documents de recerca 6.000 documents

tdx-g

Tesis doctorals  1.618 tesis