Entitat 2012 2013 2014 2015 2016
Universitat Pompeu Fabra 32.531 33.944 33.969 37.979 40.780
Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) 80 829 36    

Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL)

227

21

499

304

180
Centre de Regulació Genòmica (CRG) 2.937 359 600 558 695
Fundació Barcelona Media Universitat Pompeu Fabra 234        
Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) 68 115 173 338 173
Institut Mar d'Investigacions Mèdiques 573 558 1.938 3.878

2.276

Total 36.650 35.826 37.215 43.057 44.104
*Imports en milers d'euros


Les dades de les entitats vinculades corresponen als IP de la UPF que desenvolupen activitat de recerca a través d'alguna entitat vinculada