Franja d'edat
Homes
Dones Total
Persones
Menys de 30 anys 8 11 19
Entre 30 i 39 anys 65 95 160
Entre 40 i 49 anys 83 196 279
Entre 50 i 59 anys 64 143 207
Més de 59 anys 9 24 33
Total 229 469 698