2023

  • Acord per al calendari laboral del personal d'administració i serveis de la UPF per a l'any 2023, de 14 d'octubre del 2022 

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010