Secretari General Secretari General

Gerència Gerència

Gabinet del Rectorat Gabinet del Rectorat

Fundació UPF Fundació UPF

Àrea de Docència Àrea de Docència

Àrea de Recerca i Innovació Àrea de Recerca i Innovació

Àrea de Recursos Humans i Organització Àrea de Recursos Humans i Organització

Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d'Informació Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d'Informació

Àrea de Recursos Econòmics, Contractació i Patrimoni Àrea de Recursos Econòmics, Contractació i Patrimoni

Direccions de campus Direccions de campus

Unitats de Gestió i Administració Unitats de Gestió i Administració