Secretari General Secretari General

Gerència Gerència

Gabinet del Rector Gabinet del Rector

Àrea Econòmica Àrea Econòmica

Àrea de Persones i Desenvolupament Organitzatiu Àrea de Persones i Desenvolupament Organitzatiu

Àrea de Recerca, Transferència del Coneixement i Innovació Àrea de Recerca, Transferència del Coneixement i Innovació

Àrea de Docència Àrea de Docència

Àrea de Tecnologia i Recursos d'Informació Àrea de Tecnologia i Recursos d'Informació

Àrea de Projectes Transversals i de Comunitat Universitària Àrea de Projectes Transversals i de Comunitat Universitària

Direccions de campus Direccions de campus