Un dels projectes clau per al desenvolupament del personal d’administració i serveis en els propers anys és la consolidació definitiva del sistema de gestió de persones per competències que la Universitat té definit per al PTGAS, sistema que gira a l’entorn de tres grans àmbits d’actuació: el disseny dels perfils professionals, la selecció per competències i la formació.

En aquesta línia, es dissenyen els programes de formació articulats en base al diccionari propi i als nivells competencials. Les competències personals es treballen, en aquest pla, per nivells, tal com tenim definit en cadascun dels perfils dels llocs de treball. D’aquesta manera, tothom podrà conèixer quin és el nivell competencial que es desenvolupa en cadascun dels cursos i si aquest nivell correspon o no al perfil del seu lloc de treball.