2018 

Lloc de treball Característiques Ref. Places Termini de sol·licituds
Cap de Secció de Codi Ètic i Registre de Grups d'Interès 

Règim jurídic: funcionari interí 
Grup: A Subgrup: A1 Nivell: 22 Dedicació: jornada completa
Adscripció: AMB

AMB-901014/18  1 2.08.2018
Tècnic/a mitjà/ana adscrit/a a la Secció de Publicitat Activa i Portal de Transferència

Règim jurídic: funcionari interí
Grup A Subgrup A2 Nivell 16A Dedicació: jornada completa
Adscripció: AMB

AMB-901015/18  1 2.08.2018
Doctor/a en Dret Règim jurídic: laboral eventual
Subgrup / Nivell / Dedicació: jornada completa
Adscripció: Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
CSUC-1858 1 1.06.2018
Doctor/a en Ciències Règim jurídic: laboral eventual
Subgrup / Nivell / Dedicació: jornada completa
Adscripció: Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
CSUC-1859 1 1.06.2018
Tècnic/a de Compres Conjuntes Règim jurídic: laboral eventual
Subgrup / Nivell / Dedicació: jornada completa
Adscripció: Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
CSUC-1857 1 1.06.2018
Tècnic/a de Compres Conjuntes Règim jurídic: laboral eventual
Subgrup / Nivell / Dedicació: jornada completa
Adscripció: Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
CSUC-1843 1 9.02.2018
Tècnic/a de Comunicacions Règim jurídic: laboral eventual
Subgrup / Nivell / Dedicació: jornada completa
Adscripció: Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
CSUC-1839 1 9.02.2018

 

2017 

Lloc de treball Característiques Ref. Places Termini de sol·licituds
Tècnic/a de Projectes per al Pla de Doctorats Industrials Règim jurídic: laboral eventual
Subgrup / Nivell / Dedicació: jornada completa
Adscripció: Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
CSUC-1412 1 21.12.2017
Tècnic/a de Comunicacions Règim jurídic: laboral eventual
Subgrup / Nivell / Dedicació: jornada completa
Adscripció: Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
CSUC-1811 1 20.04.2017
Tècnic/a de Recursos d'Informació Règim jurídic: laboral eventual
Subgrup / Nivell / Dedicació: jornada completa
Adscripció: Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
CSUC-1810 1 20.04.2017
Tècnic/a de Gestió de Documents i Arxius Règim jurídic: laboral eventual
Subgrup / Nivell / Dedicació: jornada completa
Adscripció: Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
CSUC-1809 1 20.04.2017
Director/a de Compres Conjuntes Règim jurídic: laboral eventual
Subgrup / Nivell / Dedicació: jornada completa
Adscripció: Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
CSUC-1808 1 20.04.2017
Tècnic de Projectes Règim jurídic: laboral eventual
Subgrup / Nivell / Dedicació: jornada completa
Adscripció: Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
CSUC-1800 1 2.02.2017
Secretari/ària Règim jurídic: laboral eventual
Subgrup / Nivell / Dedicació: jornada completa
Adscripció: Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
CSUC-1799 1 2.02.2017