L'especialització orienta la formació de l'estudiant cap a un àmbit específic dins dels estudis en lingüística. Cal triar-ne una (es poden cursar les assignatures de les altres especialitats com a crèdits addicionals). Els estudiants de l'orientació de recerca han de triar especialització en funció dels seus interessos ulteriors de recerca doctoral.

 

formalling

Lingüística formal

computational

Lingüística computacional

acquisition

Adquisició del llenguatge

teaching

Ensenyament de llengües

lexicon

Lèxic: lexicologia, lexicografia i terminologia