L'especialització orienta la formació de l'estudiant cap a un àmbit específic dins dels estudis en lingüística. Es recomana triar-ne una (es poden cursar les assignatures de les altres especialitats com a crèdits addicionals).

formalling

Lingüística formal

computational

Lingüística computacional

acquisition

Adquisició del llenguatge

teaching

Aprenentatge i ensenyament de llengües

lexicon

Lèxic: lexicologia, lexicografia i terminologia