estructura

Per obtenir el títol de màster cal cursar un mínim de 60 crèdits. Depenent de les necessitats de l'estudiant i dels seus estudis completats, s'hi poden sumar fins a 10 crèdits d'anivellament i fins a 60 crèdits addicionals de màster. El màster es pot fer a temps complet o a temps parcial (amb un màxim de 60 crèdits de màster per curs). A l'apartat de Dedicació hi trobeu més detalls.

L'especialització dirigeix l'estudiant cap a un camp més específic dins de la lingüística (Lingüística formal, Lingüística computacional, Adquisició del llenguatge, Aprenentatge i Ensenyament de llengües, Lèxic).