El Màster Universitari en Lingüística Teòrica i Aplicada de la UPF reuneix teoria i diferents aplicacions de la lingüística. L’estudiantat adquireix una formació sòlida en els àmbits fonamentals de la teoria lingüística, amb la possibilitat d’escollir entre cinc àmbits d’especialització.

El màster aporta una formació de postgrau adequada per poder cursar posteriorment un programa de doctorat en un d'aquests àmbits, o incorporar-se a qualsevol activitat laboral en què tinguin un paper fonamental la llengua i la lingüística. El perfil òptim per cursar el Màster és una persona interessada en el llenguatge i la comunicació lingüística en general, oberta al coneixement interdisciplinar i amb un bon grau de competència en més d'una llengua (incloent-hi com a mínim l'anglès).

Especialitzacions

  • Lingüística formal i descriptiva
  • Lingüística computacional
  • Adquisició del llenguatge
  • Aprenentatge i ensenyament de llengües
  • Lèxic (lexicologia, lexicografia i terminologia)

Orientació

El programa de màster té una orientació de recerca. Aquesta orientació permet iniciar l'estudiant en la investigació, ja que s'aprofundeix, mitjançant un Treball de Fi de Màster de 15 crèdits, en un tema de recerca en lingüística teòrica o aplicada i en els mètodes que hi van associats. Aquesta formació més focalitzada permet encarar amb èxit l'admissió al doctorat i la posterior preparació de la tesi doctoral.

Assignatures

Les assignatures són de tres tipus:

  • Metodològiques: forneixen eines per al desenvolupament de la recerca o professió futures
  • De formació avançada comuna: forneixen les bases teòriques i descriptives dels diferents components de l'estudi avançat del llenguatge
  • D'especialització: d'aprofundiment en una de les branques de la lingüística teòrica o aplicada

Beques i Ajuts

Trobareu tota la informació en aquesta pàgina.