tutoriainicial

En què consisteix

És una entrevista personal de l'estudiant amb un tutor o coordinador del màster, prèvia a l'automatrícula (o matrícula en línia). Sense aquesta tutoria inicial de prematrícula no es podrà accedir a l'automatrícula. En aquesta entrevista l'estudiant ha de determinar, amb l'ajut del full de tutoria:

1. La dedicació (temps complet [TC] o temps parcial [TP], és a dir, 1 o 2 anys; nombre de crèdits)

2. L'especialització que es vol agafar.

3. Les assignatures que es cursaran, segons el full de tutoria corresponent; una part important de les assignatures ve determinada per la tria d'especialització i d'orientació.

El vostre tutor us demanarà també la documentació següent:

1. Una còpia de la certificació dels cursos en línia que vàreu dur a terme.

2. Omplir un formulari amb els programes lingüístics que dureu a terme durant el setembre i la resta de l'any acadèmic.

 

Calendari i horari

Les tutories es realitzaran a principis de setembre. Els estudiants hauran de realitzar aquesta tutoria amb els tutors o la coordinadora del Màster. Han de portar el full de tutoria (vg. enllaç en la part superior d'aquesta pàgina) amb una proposta de les assignatures que voldrien cursar i hauran d'haver consultat tota la informació disponible al web del màster. Abans de finals de juliol, la Secretaria contactarà tots els estudiants admesos per correu electrònic per assignar-los dia i hora de tutoria per aquests dies de setembre. En cas que hi hagi alguna dificultat relacionada amb els horaris i les dates, cal contactar amb la Secretaria de la Unitat de Gestió i Administració dels estudis de Traducció i Ciències del Llenguatge ([email protected]). La secretaria romandrà tancada de l'1  al 31 d'agost.

IMPORTANT: Els estudiants que no hagin cursat anteriorment cap assignatura de Lingüística hauran de matricular-se obligatòriament a l'assignatura d'Anivellament 1. 
Un cop feta la matrícula, les assignatures de primer trimestre no es podran anul·lar ni canviar. 

Campus de la Comunicació - Despatx 52.305 - C. Roc Boronat, 138 - 08038 Barcelona