tutoriainicial

En què consisteix

És una entrevista personal de l'estudiant amb un tutor o coordinador del màster, prèvia a l'automatrícula (o matrícula en línia). Sense aquesta tutoria inicial de prematrícula no es podrà accedir a l'automatrícula. En aquesta entrevista l'estudiant ha de determinar, amb l'ajut del Full de tutoria:

1. La dedicació (temps complet [TC] o temps parcial [TP], és a dir, 1 o 2 anys; nombre de crèdits)

2. L'especialització que es vol agafar.

3. Les assignatures que es cursaran, segons el full de tutoria corresponent; una part important de les assignatures ve determinada per la tria d'especialització i d'orientació.
 

Calendari i horari

Les tutories es realitzaran a principis de setembre. Els estudiants hauran de realitzar aquesta tutoria amb els tutors o la coordinadora del Màster. Han de portar el full de tutoria (vg. enllaç en la part superior d'aquesta pàgina) amb una proposta de les assignatures que voldrien cursar i hauran d'haver consultat tota la informació disponible al web del màster. Abans de finals de juliol, la Secretaria contactarà tots els estudiants admesos per correu electrònic per assignar-los dia i hora de tutoria per aquests dies de setembre. Si per algun motiu important no podeu acudir a la cita, podeu contactar amb el tutor/a per tal que us n’assigni una altra.

IMPORTANT: Els estudiants que no hagin cursat anteriorment cap assignatura de Lingüística hauran de matricular-se obligatòriament a l'assignatura d'Anivellament. 

Un cop feta la matrícula, les assignatures de primer trimestre no es podran anul·lar ni canviar. 

 

INFORMACIÓ: DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA MATRÍCULA