tutoriainicial

En què consisteix

És una entrevista personal de l'estudiant amb un tutor o coordinador del màster, prèvia a l'automatrícula (o matrícula en línia). Sense aquesta tutoria inicial de prematrícula no es podrà accedir a l'automatrícula. En aquesta entrevista l'estudiant ha de determinar, amb l'ajut del Full de tutoria:

1. La dedicació (temps complet [TC] o temps parcial [TP], és a dir, 1 o 2 anys; nombre de crèdits)

2. L'especialització que es vol agafar.

3. Les assignatures que es cursaran, segons el full de tutoria corresponent; una part important de les assignatures ve determinada per la tria d'especialització i d'orientació.
 

Calendari i horari

Les tutories es realitzaran a principis de setembre. Els estudiants hauran de realitzar aquesta tutoria amb els tutors o la coordinadora del Màster. Han de portar el full de tutoria (vg. enllaç en la part superior d'aquesta pàgina) amb una proposta de les assignatures que voldrien cursar i hauran d'haver consultat tota la informació disponible al web del màster. Abans de finals de juliol, la Secretaria contactarà tots els estudiants admesos per correu electrònic per assignar-los dia i hora de tutoria per aquests dies de setembre. En cas que hi hagi alguna dificultat relacionada amb els horaris i les dates, cal contactar amb la Secretaria de la Unitat de Gestió i Administració dels estudis de Traducció i Ciències del Llenguatge ([email protected]). La secretaria romandrà tancada de l'1 al 31 d'agost.

IMPORTANT: Els estudiants que no hagin cursat anteriorment cap assignatura de Lingüística hauran de matricular-se obligatòriament a l'assignatura d'Anivellament. 

Un cop feta la matrícula, les assignatures de primer trimestre no es podran anul·lar ni canviar. 

 

Documentació a presentar

On cal lliurar la documentació de matrícula?

La documentació de matrícula caldrà lliurar-la a la Unitat de Gestió i Administració de Traducció i Ciències del Llenguatge.

Contacte: UGA de Traducció i Ciències del Llenguatge (despatx 52.305) C/Roc Boronat 138, Barcelona 08038, tel. (+34) 93 542 29 40

 

Quan cal lliurar la documentació de matrícula?

La data de lliurament de la documentació de matrícula dependrà del moment en què s’iniciïn les classes presencials. La secretaria ho informarà als estudiants mitjançant el correu electrònic.

Si per raons sanitàries derivades de la COVID 19, les classes presencials s’inicien a partir del segon trimestre, la documentació caldrà que es lliuri a l’inici del segon trimestre, però igualment podrà formalitzar-se la matrícula en les dates establertes.

 
MOLT IMPORTANT:

Recomanem l´ús de documents amb signatura electrònica amb certificat digital (codi segur de verificació, codis QR, etc.) que la teva universitat et pugui facilitar. En aquest cas no caldrà que portis en cap moment els originals i còpies,  simplement els pots enviar per correu electrònic a la teva secretaria (tinguis clar que tenir el  títol o certificat acadèmic amb validesa digital no t’eximeix del tràmit de legalització o postil·la de la Haia, si s’escau).