recursos

Quin és el nivel del Màster de Lingüística Teòrica i Aplicada respecte del Marc Europeu de referència?

Resposta: El Màster de Lingüística Teòrica i Aplicada es troba en el NIVELL 7 del marc europeu EQF. La pagina web oficial del EQF es: http://ec.europa.eu/eqf/home_en.htm http://infofpe.cea.es/fpe.php?section=c62

Què em trobaré si faig el Màster en Lingüística Teòrica i Aplicada?

El Màster Universitari en Lingüística Teòrica i Aplicada de la UPF reuneix teoria i diferents aplicacions de la lingüística. Els estudiants adquireixen una formació sòlida en els àmbits fonamentals de la teoria lingüística i trien una especialització entre les de lingüística formal, lingüística computacional, adquisició del llenguatge, ensenyament de llengües, i lèxic: lexicologia, lexicografia i terminologia.

Quants de crèdits cal superar per obtenir el títol de màster?

60 crèdits. (Excepte els treballs de fi de màster i el pràcticum, les assignatures són generalment de 5 crèdits cadascuna.)

Quantes assignatures he de fer per obtenir el títol de màster?

En l'orientació de recerca, es realitzen 9 assignatures de 5 crèdits i un treball de fi de màster de 15 crèdits.

Se'm pot convalidar alguna assignatura d'acord amb els meus estudis anteriors?

Els estudiants que prèviament hagin cursat assignatures equivalents a les de formació comuna poden substituir-les per assignatures optatives (fins a un màxim de dues).

He de combinar les assignatures amb el desenvolupament de treball de fi de màster?

En general, al tercer trimestre no hi ha classes i això permet a l'estudiant de dedicar-se al treball de fi de màster.

En quines llengües s'imparteixen les assignatures?

Encara que el català, l'anglès i l'espanyol són llengües de treball de la Universitat Pompeu Fabra i qualsevol d'aquests idiomes pot ser emprat pels estudiants i professors per a fins acadèmics, la universitat garanteix que l'estudiant pugui completar el màster en l'especialització de lingüística formal i descriptiva amb assignatures cursades només en anglès. D'altra banda, la universitat ofereix cursos d'idiomes per ajudar els estudiants nouvinguts a cursar assignatures en qualsevol de les llengües de treball.

Cal tenir un bon nivell d'anglès per cursar el màster?

Actualment la llengua franca habitual en entorns acadèmics i científics internacionals és l'anglès i el camp de la lingüística no n'és cap excepció. Per cursar el Màster en Lingüística Teòrica i Aplicada és molt recomanable tenir un bon nivell d'anglès (B2 o superior en termes del Marc europeu comú de referència per a les llengües) en, com a mínim, comprensió oral i escrita. Si no tens un bon nivell de comprensió de l'anglès i t'interessa preinscriure't al Màster, posa't primer en contacte amb nosaltres per comentar el teu cas. 

Quan hagi acabat el màster, puc accedir a un programa de doctorat?

Els estudiants que vulguin continuar la seva formació de doctorat a la UPF un cop completat el màster oficial poden inscriure's al Programa de Doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge. En el primer any, els estudiants preparen un pla de recerca doctoral i participen en activitats formatives relacionades amb les dues assignatures de la seva àrea d'especialització que s'ofereixen aquell any. Així, els estudiants, sumant màster i doctorat, hauran participat en un total de 4 assignatures de la seva especialització en els dos primers anys de formació de postgrau.