Nombre de crèdits que cal cursar

Per obtenir el títol de Màster en Lingüística Teòrica i Aplicada cal cursar un mínim de 60 crèdits.

A aquests 60 crèdits s'hi poden sumar tants crèdits com calgui (fins a 120) per completar la formació de l'estudiant.

En alguns casos, depenent de la formació prèvia de l'estudiant, cal sumar fins a 10 crèdits d'assignatures d'anivellament. Aquests crèdits no computen com a crèdits de màster i la seva inclusió es decideix en la tutoria inicial.

Programació dels estudis

El màster es pot fer a temps complet (TC) o a temps parcial (TP). És recomanable que els estudiants que només disposen de mitja jornada per dedicar-la al màster el facin a temps parcial. Així, es cursaran 30 crèdits cadascun dels dos anys (M1+M2).