El procediment de sol·licitud del títol de màster és el mateix que per al títol de grau.

Consulta: Secretaria acadèmica de grau > Títols.