Durant l’any, s’organitzaran normalment les sessions següents per ajudar-vos a adquirir habilitats importants per preparar la vostra tesi de fi de màster.

Sessió d'Orientació

En aquesta sessió, d'una hora de durada, coneixereu els requisits per presentar la tesi de fi de màster; així mateix, rebreu consells sobre com preparar-la. La sessió anirà a càrrec dels tutors del programa.

Mendeley per a investigadors

Aquest curs, d’una hora de durada, ofereix una introducció per saber utilitzar Mendeley com a gestor de referències bibliogràfiques. Aprendràs a crear el teu propi compte, a afegir documents, a organitzar la teva biblioteca personal i a buscar-hi informació, així com a generar referències, citacions i bibliografies.

Qüestions ètiques aplicades a la investigació en lingüística

pdf presentació
En aquesta sessió d’1 hora, coneixereu els principis bàsics de l’ètica de la investigació i les bones pràctiques que s’apliquen a la investigació en lingüística. La presentació inclourà qüestions com ara reclutar i protegir les dades dels vostres participants, quan i com obtenir el consentiment informat, com tractar amb poblacions vulnerables o com emmagatzemar les vostres dades amb seguretat, entre altres qüestions. 

Estadística per a Lingüistes

Aquest curs, de nou hores de durada, té l’objectiu de consolidar anàlisis quantitatives en la teva  preparació del TFM. Les anàlisis quantitatives consisteixen a plantejar preguntes correctes i contrastables, a definir i provar una hipòtesi, a obtenir dades rellevants per investigar-la i modelar-ne els resultats per permetre la generalització a una població més àmplia. Aquesta sessió ofereix una visió general dels dissenys experimentals i el modelatge quantitatiu per a la investigació quantitativa del llenguatge, així com tècniques per interpretar i visualitzar els resultats.

Competències Orals per a Presentacions de Tesis de Final de Màster

L’objectiu del curs, de set hores de durada, és oferir als estudiants les eines per transformar la tesi de màster escrita en una presentació de 20 minuts, a partir de la selecció de la informació més rellevant per poder-la exposar oralment d’una manera eficaç. Abordarem l’estructura de la presentació, com afrontar els nervis, així com les característiques del lliurament i els suports visuals que complementaran la presentació oral.

Taller d'Escriptura

(pdf Fitxa)

El curs, de 10 hores de durada, està dissenyat per respondre a les necessitats dels estudiants de postgrau que no són parlants nadius d’anglès i que volen millorar les seves habilitats lingüístiques per aplicar-les a la redacció d’articles acadèmics.

El curs no és un curs de preparació per escriure un projecte de fi de màster.