Durant l’any, s’organitzaran normalment les sessions següents per ajudar-vos a adquirir habilitats importants per preparar la vostra tesi de fi de màster.

Sessió d'Orientació

En aquesta sessió, d'una hora de durada, coneixereu els requisits per presentar la tesi de fi de màster; així mateix, rebreu consells sobre com preparar-la. La sessió anirà a càrrec dels tutors del programa.

Anotació multimodal de corpus amb M3D

pdf fitxa

L'objectiu d'aquest curs de 10 hores és proporcionar als alumnes les eines i coneixements necessaris sobre com anotar  gestos manuals co-verbals per a l'elaboració de corpus multimodals emprant el sistema d´etiquetatge de gestos MultiModal MultiDimensional (M3D). En concret, els alumnes aprendran a utilitzar ELAN i Praat per a l'anotació seguint els estàndards M3D, així com una breu visió general d'alguns tractaments de dades posteriors a l'anotació. El curs de 10 hores es complementa amb un curs opcional de 20 hores per a una anotació més avançada amb M3D organitzat pel projecte MultiS/VICOM.

Qüestions ètiques aplicades a la investigació en lingüística

pdf presentació

En aquesta sessió d’1 hora, coneixereu els principis bàsics de l’ètica de la investigació i les bones pràctiques que s’apliquen a la investigació en lingüística. La presentació inclourà qüestions com ara reclutar i protegir les dades dels vostres participants, quan i com obtenir el consentiment informat, com tractar amb poblacions vulnerables o com emmagatzemar les vostres dades amb seguretat, entre altres qüestions. 

Competències Orals per a Presentacions de Tesis de Final de Màster

pdf fitxa

L’objectiu del curs, de set hores de durada, és oferir als estudiants les eines per transformar la tesi de màster escrita en una presentació de 20 minuts, a partir de la selecció de la informació més rellevant per poder-la exposar oralment d’una manera eficaç. Abordarem l’estructura de la presentació, com afrontar els nervis, així com les característiques del lliurament i els suports visuals que complementaran la presentació oral.

Taller d'Escriptura

pdf fitxa

El curs, de 10 hores de durada, està dissenyat per respondre a les necessitats dels estudiants de postgrau que no són parlants nadius d’anglès i que volen millorar les seves habilitats lingüístiques per aplicar-les a la redacció d’articles acadèmics. El curs no és un curs de preparació per escriure un projecte de fi de màster.

Statistics for language studies

pdf fitxa

Aquest curs, de 16 hores de duració, té com a objectiu donar als estudiants els coneixements necessaris per tal de poder analitzar dades lingüístiques quantitatives. En aquest curs aprendrem a implementar els tests i models estadístics més habituals per analitzar dades lingüístiques fent servir el programari R. Aquest curs no requereix coneixements previs de programació ni de matemàtiques, doncs tots els continguts rellevants es discutiran durant el curs.