SETEMBRE - Matrícula: Sessió de benvinguda; Inici classes
FEBRER - Presentació del formulari del TFM acordat amb supervisor i tutor
ABRIL - Reunió per a la preparació del TFM duta pels tutors
FINAL DE JUNY - Tramesa de la versió escrita del TFM
1a SETMANA JULIOL - Defenses orals TFMs
1a-2a SETMANA JULIOL  - Cerimònia de graduació