Cada estudiant té un tutor o una tutora de suport acadèmic. Tindràs una tutoria individual abans de la matrícula en línia per comentar la teva selecció d’assignatures i almenys una altra tutoria abans d’escollir el tema del Treball de Fi de Màster (TFM).

Les tasques principals dels tutors i tutores acadèmics són les següents:

·  Proporcionar ajuda acadèmica general als estudiants durant l'any i controlar el progrés en el Màster;

·  Fer d'intermediari entre els estudiants i la coordinació del Màster durant tot el curs acadèmic;

·  Ajudar amb la tria d'assignatures del Màster durant les sessions de tutoria prèvia a la matrícula (a principis de setembre);

·  Ajudar amb els aspectes acadèmics i administratius del procés d'elaboració del TFM, centrant-se principalment en l'elecció del tema i del supervisor;

·  Signar el formulari del TFM.