Presidit per la presidenta del Consell Social de la UPF, Núria Basi, el Consell Empresarial del projecte CEI UPF - Icària compta amb empresaris de primer nivell de companyies d'aquells sectors amb presència dels estudis de la UPF: tecnologies i TIC, dret i economia, ciències de la salut i humanitats. En tots els casos, es tracta d'empreses que ja mantenen algun tipus de vincle amb la Universitat a través del Fòrum Social i Empresarial del Consell Social de la UPF.

Sessions

El Consell es reuneix dos cops l'any a les instal·lacions de la Universitat. En l'actualitat, s'han realitzat les sessions següents:

Principals funcions

Aportar la visió i les necessitats reals del sector socioeconòmic en els aspectes docents, de recerca i innovació i de transformació del campus.

Composició

Alts càrrecs d'empreses dels diversos sectors amb presència dels estudis i de la recerca de la Universitat:

 • Presidenta: Núria Basi (Consell Social de la UPF / Armand Basi)
 • Jesús Acebillo (Novartis)
 • Josep Lluís Bonet (Fira de Barcelona / Freixenet)
 • Pablo Cigüela (Banc Santander)
 • Emili Cuatrecasas (Cuatrecasas)
 • Albert Esteve (Laboratoris Esteve) 
 • Carlos Mas (PricewaterhouseCoopers)
 • Pedro Navarrete (Sony España)
 • Josep Oliu (Banc Sabadell)
 • Ernest Sales (Hewlett Packard)
 • Àngel Simón (Agbar)