Constituïda per les entitats que van donar suport al projecte del 2010, l'Agregació Estratègica del CEI UPF - Icària incorpora nous socis, també referents en el seu camp d'actuació, per tal de dotar de valor afegit al conjunt de la proposta, tot col·laborant en la definició i implementació de projectes específics de l'àmbit (de coneixement) i / o camp (docència, recerca i transferència) on l'entitat és referent.

Composició

Per a una breu descripció dels socis estratègics del projecte, així com l'accés als convenis i cartes de suport al CEI UPF - Icària, pot consultar-se la llista d'entitats de l'agregació.

Sessions

L'Agregació Estratègica del CEI UPF - Icària es va constituir formalment el 12 d'abril del 2011.