En aquest apartat es pot consultar l'informe d'avaluació final del projecte CEI UPF - Icària, realitzat per una comissió internacional independent d'acord amb el que estableix l'Ordre EDU/903/2010, de 8 d'abril del Programa Campus d'Excel·lència Internacional.

El projecte CEI UPF - Icària ha estat avaluat amb la màxima puntuació ("A") i ha estat confirmat per la comissió internacional com un "CEI Global".