1. Introducció
 2. Un campus concebut entorn de tres àrees temàtiques d'especialització
  1. Rànquings per àmbits de coneixement
  2. Projectes interdisciplinaris
 3. Un campus amb una clara orientació al postgrau

 

1. Introducció

La UPF és una universitat pública creada pel Govern de la Generalitat el 1990 amb la finalitat de renovar i modernitzar el sistema universitari de Catalunya.

Aquesta visió va comportar al disseny d'una universitat que, a diferència de la resta del sistema, ja va estructurar els seus estudis al voltant de tres àmbits de coneixement clarament especialitzats i estretament interconnectats, amb pols de coneixement fronterers entre els tres:

 • les ciències socials i humanes (CSiH);
 • les ciències de la salut i de la vida (BIO);
 • la comunicació i les tecnologies de la informació (TIC).

Així mateix, es va concebre una universitat que:

 • combina una recerca i una docència de qualitat amb projecció internacional entorn de tres àrees temàtiques d'especialització;
 • articula, a l'entorn d'aquests tres camps científics, un model que actualment convergeix en una programació de postgrau de referència.

 

2. Un campus concebut entorn de tres àrees temàtiques d'especialització

L'aposta fundacional de la UPF per constituir-se com una universitat especialitzada a l'entorn de tres àmbits temàtics ha permès que, en només vint anys, la UPF ja hagi aglutinat prou experiència i massa crítica per ser competitiva a nivell internacional en les seves tres àrees d'especialització: les ciències socials i humanes, les ciències de la salut i de la vida, i la comunicació i les tecnologies de la informació.

Per això a hores d'ara l'estratègia UPF 25 Anys -el marc teòric del projecte CEI 2010- advoca per potenciar aquests tres àmbits, en els quals la Universitat ja realitza la seva activitat a la frontera del coneixement i, fonamentalment, per fomentar les sinergies que es produeixen entre aquestes tres àrees, que, d'altra banda, a nivell internacional també estan evolucionant cap a la interacció.

La figura següent il·lustra el projecte CEI - UPF Icària, un projecte que posa en relació de manera transversal tots els camps científics de la Universitat per situar la persona al centre de la seva activitat docent i investigadora.

Figura I. Mapa de sinergies i d'interaccions

Mapa de sinergies i d'interaccions

Finalment, per tal d'acreditar tant la fortalesa de la Universitat en cadascun d'aquests camps com les sinergies ja existents entre aquests, s'enumeren alguns rànquings internacionals per àmbits de coneixement i una breu llista de projectes interdisciplinaris sobre els quals ja s'està treballant.

2.1.  Rànquings per àmbits de coneixement:

 • Primera universitat espanyola, desena europea i 43a. mundial en recerca en economia, segons el rànquing de recerca elaborat per la Universitat de Tilburg (2012)
 • Forma part de l'Excellence Group en els àmbits d'economia i empresa i ciències polítiques i socials, segons la classificació del CHE - Excellence Ranking (2010)
 • Primera universitat d'Iberoamèrica i Espanya en ciències socials en els indicadors de col·laboració internacional, qualitat científica mitjana i percentatge de publicacions publicades en el 25% de les revistes més influents del món (Rànquing Iberoamericà SIR 2010)
 • Primera universitat d'Iberoamèrica i Espanya en ciències de la salut en els indicadors de qualitat científica mitjana i percentatge de publicacions publicades en el 25% de les revistes més influents del món. En l'indicador de col·laboració internacional, la UPF és la primera espanyola i la cinquena iberoamericana (Rànquing Iberoamericà SIR 2010)
 • Primera universitat d'Iberoamèrica i Espanya en ciències de la vida en percentatge de publicacions publicades en el 25% de les revistes més influents del món i primera d'Espanya (i sisena d'Iberoamèrica) en col·laboració internacional. Pel que fa a la qualitat científica mitjana, la UPF ocupa la segona posició tant a Espanya com a Iberoamèrica (Rànquing Iberoamericà SIR 2010)
 • Primera universitat espanyola i 38a. del món en l'àmbit de l'economia i l'econometria (QS World University Rankings 2012)
 • Primera universitat espanyola i en l'interval 101-150 del món en l'àmbit de les polítiques i els estudis internacionals (QS World University Rankings 2012)
 • Primera universitat espanyola en el camp de l'economia, l'empresa i els negocis (Rànquing I-UGR d'universitats espanyoles segons camps i disciplines dientífiques, 2012, en les edicions anteriors (2010, 2011) aquest rànquing s'anomenava "Ranking ISI d'universitats espanyoles segons camps i disciplines científiques". )
 • Quarta universitat espanyola en el camp de les ciències socials (Rànquing I-UGR d'universitats espanyoles segons camps i disciplines científiques, 2012)
 • Sisena universitat espanyola en el camp de les ciències biològiques (Rànquing I-UGR d'universitats espanyoles segons camps i disciplines científiques, 2012)
 • Situada entre les 10 primeres universitats espanyoles en els camps de les matemàtiques i de les tecnologies de la informació i la comunicació (Rànquing I-UGR d'universitats espanyoles segons camps i disciplines científiques, 2012)

2.2.  Projectes interdisciplinaris

2.2.1. TIC - BIO

Tecnologies d'imatge biomèdica

Les tecnologies d'imatge biomèdica són un pilar del procés de creixent tecnificació del sector biomèdic i de la personalització dels sistemes de salut. En l'actualitat la UPF ja té un grup d'investigació de l'àrea tecnològica que treballa amb investigadors de l'àrea biomèdica per a la creació d'un centre de tecnologies d'imatge biomèdica. El centre, promogut per la UPF, vetllarà per la millora de la cura de la salut a través de la recerca, el desenvolupament i la innovació en tecnologies mèdiques (i, especialment, de la imatge biomèdica).

Bioinformàtica

Una de les funcions de la bioinformàtica es correspon amb l'aplicació de tecnologies avançades d'informació i mètodes de còmput en la salut i les ciències de la vida. En aquests moments, un grup de recerca de la UPF aborda aquest camp, de manera conjunta amb investigadors de l'IMIM - Hospital del Mar. Es tracta d'un equip multidisciplinari (biòlegs, químics, farmacèutics, metges, informàtics, especialistes en informació) format per més de setanta científics que organitza la seva activitat al voltant de sis laboratoris (que es corresponen amb les línies d'activitat principal del grup): Genòmica Computacional, Bioinformàtica Estructural, Bioquímica i Biofísica Computacional, Quimiogenòmica, Disseny de Fàrmacs Assistit per Ordinador i Informàtica Biomèdica Integradora.

2.2.2. TIC - CSiH

Tecnologies i recursos lingüístics

Les TRL (Tecnologies i Recursos Lingüístics) -que inclouen aplicacions com la traducció automàtica, l'extracció d'informació de textos, la detecció d'opinions o els lectors per a invidents- permeten avançar en la recerca en àmbits de coneixement que treballen amb dades textuals i en què l'explotació d'instruments tecnològicament avançats està en fase molt preliminar. El Centre de Competències en TRL pretén garantir l'accés i maximitzar l'ús de les tecnologies d'última generació necessàries per fer recerca competitiva a nivell internacional, així com generar nous serveis innovadors que responguin a les necessitats del món empresarial i de la societat.

Investigació sobre cervell i cognició

La UPF disposa de grups de recerca de referència internacional entorn de l'àmbit de les ciències cognitives (que inclouen, per exemple, la neurobiologia, les ciències del llenguatge, l'economia experimental o les tecnologies interactives), fet pel qual la consolidació del centre permetrà incrementar i visualitzar l'activitat científica col·laborativa ja existent. Entre les aplicacions pràctiques, destaquen les investigacions entorn de la percepció i la producció de la parla (especialment en nadons i pacients bilingües); l'efecte del bilingüisme sobre l'aprenentatge; l'atenció o la producció de la parla (amb implicacions per al tractament de lesions cerebrals, entre altres aplicacions); la percepció en entorns multisensorials, o l'estudi quantitatiu de l'activitat cognitiva i precognitiva (percepció) mitjançant models computacionals.

2.2.3. CSiH - BIO

Recerca en economia i salut

El Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES) s'articula al voltant d'un grup de recerca de la UPF que, des de l'òptica de la recerca universitària, contribueix als processos de canvi i millora en la formació i la gestió dels serveis sanitaris. Entre les seves aplicacions pràctiques destaca l'anàlisi dels canvis en la regulació dels sistemes nacionals de salut (així com les seves implicacions sobre la capacitat financera, organitzativa i de gestió del sistema). El centre també aborda qüestions com els mecanismes d'introducció de competència pública en els processos de gestió sanitària, la introducció de nocions d'assegurament social en el sistema nacional de salut, o l'aplicació de metodologies per a l'avaluació de l'eficiència i l'equitat en la provisió de serveis sanitaris.

Biologia evolutiva

L'Institut de Biologia Evolutiva (IBE), una iniciativa conjunta entre el CSIC i la UPF, s'ha convertit en un referent internacional en l'estudi de la biodiversitat (en sentit ampli) i de la seva evolució sota una perspectiva molecular i genòmica, amb una incidència especial en la diversitat humana. La particularitat del centre resideix en la seva capacitat d'abordar els estudis d'evolució genòmica i funcional, així com els de descripció de la biodiversitat, en totes les escales d'observació, des de la molecular, bioquímica i genòmica fins a la fisiològica, morfològica i etològica (conductual). Tot això mitjançant la potenciació de l'ús de les més sofisticades tecnologies de què es disposa actualment, incloent-hi els grans projectes de seqüenciació genòmica.

Així mateix, el Laboratori d'Economia Experimental (LeeX) de la UPF ha iniciat amb l'IBE -i en col·laboració amb el laboratori Ernst Ferh de Zuric- un projecte conjunt que inclou investigadors en psicologia, antropologia i genètica. Es tracta d'una actuació interdisciplinària pionera en aquest àmbit que analitza l'arquitectura genètica humana en característiques socioeconòmiques com ara les preferències pel risc, l'altruisme o el comportament estratègic.

3. Un campus amb una clara orientació al postgrau

L'estratègia de la Universitat advoca, fonamentalment, per potenciar el postgrau en els pròxims anys. Tanmateix, les sinergies que es produeixen entre els tres àmbits de coneixement es produeixen també a nivell de grau, on des del curs 2011-2012, la Universitat imparteix el grau en Enginyeria Biomèdica organitzat entre el Departament de Tecnologies de la Informació i Comunicacions i el de Ciències Experimentals i de la Salut.

Pel que fa al postgrau, és el punt on convergeixen el model d'universitat excel·lent tant en docència com en recerca pel qual la UPF ha apostat des dels seus orígens. D'una banda, perquè una recerca de qualitat comporta el disseny de programes de doctorat d'excel·lència i, de l'altra, perquè la formació de doctorands de primer nivell contribueix a la realització d'una recerca capdavantera.

Cal destacar en aquest objectiu el rol de les dues plataformes interuniversitàries de postgrau de la UPF -la Barcelona Graduate School of Economics i l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals-, dos centres que destaquen per la seva qualitat i projecció internacional i que conformen el nucli de l'agregació docent del projecte.

La participació activa de les dues plataformes -que concentren la seva activitat en el camp de les ciències socials i humanes- té com a objectiu consolidar la posició de la UPF com a seu de plataformes de postgrau a Barcelona. En un primer moment, la ubicació de l'IBEI al Parc de Recerca UPF permetrà sumar capacitats (infraestructures materials, recursos humans) i, per tant, multiplicarà les sinergies entre ambdues institucions. Posteriorment, és previsible el trasllat d'aquest model de plataformes de postgrau als altres camps científics del Campus UPF.