Presidit pel rector de la UPF, el Consell Científic del projecte CEI UPF - Icària inclou entre els seus membres personal docent i investigador de la Universitat amb projecció internacional.

Sessions

El Consell es reuneix una vegada a l'any a les instal·lacions de la UPF. La sessió constitutiva es realitzarà en breu.

Principals funcions

  • Validar tant el model d'Universitat como el projecte de Campus de Excel·lència Internacional, fontamentalment en aquelles accions vinculades al desenvolupament del postgrau, la recerca i la transferència
  • Proposar noves iniciatives i projectes per desenvolupar

Composició

  • President: Dr. Jaume Casals (rector de la UPF)
  • Dr. Luis Serrano (UPF; CRG)
  • Dr. Jordi Galí (UPF; CREI)
  • Dra. Núria Sebastián (UPF; ERC Scientific Council)
  • Dr. Ezio Biglieri (UCLA)
  • Dra. Cristina Lafont (Northwestern University)
  • Dr. Manuel Castells (UC Berkeley; University of Southern California; UOC)