El passat 21 d'octubre del 2010 la Universitat Pompeu Fabra va obtenir la qualificació de Campus d'Excel·lència Internacional que atorga el Ministeri d'Educació. El projecte presentat, que està previst que es desenvolupi en el període 2011-2016, inclou actuacions que incideixen en els camps de la docència, la recerca, la transferència i la internacionalització, en els tres àmbits de coneixement propis de la Universitat:
  • les ciències socials i humanes,
  • les ciències de la salut i de la vida, i
  • les ciències i tecnologies de la informació i la comunicació

Així mateix, s'hi inclouen accions amb les quals es pretén potenciar la interconnexió del campus de la UPF amb el seu entorn social, econòmic i cultural. En matèria d'infraestructures, es destaca el desenvolupament del Parc de Recerca UPF en Ciències Socials i Humanes, que un cop finalitzat permetrà, sumat als ja consolidats Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona i Parc Barcelona Media, completar l'estructura de tres parcs científics especialitzats de la UPF, en correspondència amb els tres àmbits de coneixement de la Universitat. En les pàgines següents s'ofereix una síntesi del projecte.