Destacats Destacats

Dades i indicadors

la UPF en xifres

24 Graus
9997 Estudiants de grau
16 % de nous estudiants amb matrícula d’honor de batxillerat
35 % dels estudiants UPF fa una estada a l’estranger
28 Màsters universitaris
1146 Estudiants de màster
9 Doctorats
1347 Doctorands
27 Titulacions ofertes en anglès (grau, màster i doctorat)
44 % d’estudiants internacionals en màsters i doctorats
19 % del professorat internacional
390 Convenis internacionals