El projecte CEI UPF - Icària consta de 22 actuacions que incideixen sobre les activitats de docència, recerca i transferència, internacionalització i interacció amb l'entorn que duu a terme la Universitat.

Amb l'objectiu de retre comptes davant la societat, aquestes pàgines sintetitzen les accions més destacades que s'han dut a terme des de l'octubre del 2010 en el marc del projecte CEI UPF - Icària. Paral·lelament, en l'apartat "Notícies i novetats" -accessible des de la pàgina principal- és possible trobar-hi informació sobre novetats (tant del projecte com de les entitats que conformen la seva agregació).