L'estratègia institucional de la Universitat per al 2015, UPF25 Anys, ha estat elaborada i aprovada durant l'any transcorregut entre les dues convocatòries d'elecció de Campus d'Excel·lència Internacional. Aquesta dada resulta significativa, ja que el projecte CEI UPF - Icària s'alimenta d'aquest marc teòric i, per tant, tots dos programes estratègics comparteixen la mateixa visió amb l'horitzó 2015:

La UPF ha de passar a ser una de les universitats europees pioneres, que desenvolupi un model d'identitat pròpia teixit amb una docència de qualitat, la proximitat als estudiants, una màxima internacionalització i una rotunda orientació cap a la recerca i la innovació. Els tres àmbits que li són propis -les ciències socials i humanes, les ciències biomèdiques i les ciències i tecnologies de la informació i la comunicació- situen la persona i la seva relació amb la polis en el mateix centre del projecte de la Universitat.

Visió UPF25 Anys

La missió del projecte CEI UPF - Icària consisteix a accelerar aquest procés d'excel·lència i projecció internacional, pel qual la Universitat ha advocat des de la seva creació i que és la base de l'estratègia UPF25 Anys, i a enfortir-lo amb les agregacions estratègiques que es destaquen en aquesta proposta.