Integrar entorns, per crear ciutat

L'actual Expo de Shanghai, el lema de la qual és "Millor ciutat, millor vida", presenta com a novetat l'Àrea de Bones Pràctiques Urbanes. Al pavelló de Barcelona, una de les ciutats que hi han estat convidades, el món sencer ha pogut apreciar la magnitud dels dos únics exemples de regeneració urbana que s'hi han exposat: Ciutat Vella i el 22@.

Tot i que en ambdós casos la implicació de la UPF és de primer ordre, especialment important i decisiu és el protagonisme de la Universitat (a través de l'empresa municipal 22@Barcelona) en la conversió del degradat barri industrial del Poblenou (l'antic Manchester català) en l'actual districte 22@ de la innovació, ja que reflecteix perfectament el canvi de model econòmic que suposa la transició del segle xx al xxi: de l'economia industrial a l'economia del coneixement, amb la creació d'un entorn acadèmic, científic, emprenedor i innovador de qualitat, amb vocació internacional i integrat socialment.

La Universitat Pompeu Fabra no s'ha limitat a posar en marxa simples actuacions puntuals de relació amb l'entorn -com ara les relacions actives amb les entitats socials de l'entorn o la creació de museus i residències universitàries-, sinó que ha anat més enllà i ha inventat i creat ciutat seguint un model urbà d'alta qualitat, de major eficiència ecològica i que combina equilibradament la nova activitat productiva i universitària amb la vida de barri. Aquesta preocupació per la qualitat arquitectònica s'ha vist reconeguda en múltiples premis d'arquitectura i urbanisme atorgats tant a la rehabilitació d'edificis com a noves construccions.

La UPF continuarà treballant activament en la mateixa línia, i mantindrà i incrementarà la seva implicació en un model d'economia sostenible de provada eficàcia. En efecte, el ritme creixent d'incorporació de noves empreses i de creació de llocs de treball d'alta qualificació al districte 22@ així ho revela, i es presenta, a més, com una de les possibles vies de sortida de la crisi econòmica més greu de les últimes dècades. La integració dels tres parcs científics de la UPF en un sol campus és un pas més en aquest procés d'integració amb l'entorn. La Universitat, amb un paper determinant en una revitalització territorial considerada exemplar, continuarà liderant (en cooperació amb les administracions públiques) la consolidació del posicionament de Barcelona com una de les principals plataformes d'innovació i economia del coneixement a nivell internacional. No en va Barcelona és coneguda com "la ciutat del coneixement".

 

UPF, història d'un campus urbà

El 18 de juny de 1990 el Parlament de Catalunya aprovava la Llei de creació de la quarta universitat pública de Catalunya: la Universitat Pompeu Fabra. Vint anys després de la seva creació, el campus urbà de la UPF s'ha convertit en una de les seves principals senyes d'identitat.

En el decurs d'aquests primers vint anys d'història, la Universitat s'ha anat estenent per Barcelona, principalment a l'Eixample, Ciutat Vella i Sant Martí. La rehabilitació d'edificis emblemàtics del patrimoni arquitectònic i històric de la ciutat, juntament amb la construcció de nous equipaments, han donat a la Pompeu Fabra la vocació d'esdevenir la universitat urbana per excel·lència de la capital catalana, i han reforçat el seu compromís amb la revitalització urbana dels barris de la ciutat.

Tot seguit els proposem un recorregut per la història del patrimoni arquitectònic del campus urbà de la UPF (clicar les icones de la imatge de la dreta).

També poden visualitzar la presentació del futur Parc de Recerca UPF (power point).

Campus universitario