El projecte CEI UPF - Icària presenta 22 actuacions amb les quals es pretén potenciar els objectius ja definits en l'estratègia UPF25 Anys. D'una banda, enfortint la participació de les agregacions en el projecte (socis referents en el seu camp: docència, recerca i transferència); i, d'altra banda, donant més rellevància a la integració del campus en l'entorn (mitjançant la col·laboració amb una altra agregació, aquesta cop territorial: el projecte 22 @Barcelona).

En el cas de les agregacions, la seva participació en el projecte és decisiva per accelerar l'increment d'excel·lència. Així, per exemple, en el camp docent les agregacions permeten incorporar nous models, com l'ensenyament bimodal (garantit per l'agregació amb la UOC), o ampliar l'oferta de postgrau (mitjançant les plataformes de postgrau). En el camp de la recerca, un millor aprofitament de les sinergies que conformen l'agregació és clau per incrementar els recursos competitius que retroalimentaran el model.

A més, el projecte atorga més rellevància a la integració del campus en el seu entorn (projecte 22@Barcelona), amb què es contribuirà alhora a consolidar la ciutat de Barcelona com a capital del coneixement i de la innovació.