El model de campus que construeix el projecte CEI UPF - Icària és fruit del ferm convenciment de la Universitat que el camí cap a un nou model econòmic que contribueixi a incrementar el benestar social s'articula al voltant de dos eixos fonamentals.

En primer lloc, mitjançant la integració del coneixement, que reflecteix el rol de la Universitat com a agent que crea, transmet i transfereix coneixement i que li permet realitzar el seu rol de motor de la transformació social; i, en segon lloc, mitjançant la plena integració del campus de la UPF en el seu entorn -l'expansió del qual contribueix i ha contribuït ja anteriorment a revitalitzar parts degradades de la ciutat-, que incideix en el seu paper de motor de transformació de la ciutat.

Així mateix, el projecte també s'articula al voltant de tres eixos transversals, que representen les relacions que la Universitat manté amb els agents del seu entorn i el seu sistema de governança intern: un conjunt d'agregacions estratègiques que donen valor afegit al conjunt del projecte; un conjunt d'aliances que busquen consolidar la seva posició en el panorama internacional, enfortint els vincles amb una xarxa de socis preferents que han de permetre construir projectes sòlids i sostenibles i, finalment, un marc de governança i gestió eficients, que s'ha definit en l'estratègia UPF25 Anys.

Model de campus: projecte CEI UPF - Icària