Document habitual de comunicació no oficial entre les unitats i les persones de la Universitat.


Format: DIN A4 (210 x 297 mm).

 Veure document i apartats 

 

Criteris generals de redacció

Com que la nota interior és un document especialment funcional i àgil, els aspectes més destacables de la seva redacció són els següents:

 • Adequació de la llengua al grau de formalitat, d'acord amb el tipus de relació que hi hagi entre els interlocutors. El grau de formalitat sempre es mourà entre un nivell respectuós i neutre i un nivell cordial. 
   
 • Estructuració lògica i tan simplificada com sigui possible, de manera que faciliti la comprensió: introducció de l'assumpte, explicació de fets o arguments i, si cal, conclusió. 
   
 • Claredat, precisió i concisió en l'expressió de les idees. 
   
 • El tractament personal:
  - Emissor:
  Primera persona del singular (jo): comunico, agraeixo, etc.
  Primera persona del plural (nosaltres): comuniquem, agraïm, etc. Té un cert valor de modèstia i representa la globalitat de la institució o de la unitat des d'on s'escriu.

  - Destinatari:
  Segona persona del plural (vós/vosaltres): rebreu, vau comunicar, etc.
  Tercera persona del singular (vostè): rebrà, va comunicar, etc.
  Segona persona del singular (tu): rebràs, vas comunicar, etc. El tractament de tu només és adequat en casos de gran amistat i confiança mútua.

 

Fraseologia útil

Fórmules d'introducció:

 • Em plau comunicar-vos/fer-vos arribar... 
 • En relació amb..., us comunico... 
 • El motiu d'aquesta nota és comunicar-li/informar-lo de...

Fórmules de conclusió:

 • Per això, us demanem/sol·licitem... 
 • Quedem a la seva disposició per si necessita més informació... 
 • Us agraïm per endavant la vostra col·laboració en aquest afer/aquesta tasca...