Text breu que informa d'un fet les persones que hi puguin estar interessades perquè n'estiguin assabentades i actuïn en conseqüència. Generalment es penja en un tauler d'anuncis, com si es tratés d'un rètol.

Format: DIN A4 (210 x 297 mm), o bé DIN A5 (210 x 148 mm).

 Veure document i apartats 

 

Criteris generals de redacció

A causa de la funció de comunicació breu adreçada a un públic més o menys ampli que té aquest document, cal tenir en compte especialment els aspectes següents pel que fa a la redacció:

 • Ordre i claredat en la presentació de la informació.
   
 • Concisió en la redacció del text. Cal seleccionar la informació rellevant i expressar-la de manera completa, però concisa. 
   
 • El tractament personal:
  - Emissor:
  Impersonal: s'ha suspès, etc.
  Primera persona del plural (nosaltres): lamentem, sentim, etc.

  - Destinatari:
  Impersonal: cal presentar, es poden recollir, etc.
  Segona persona del plural (vosaltres): podeu adreçar-vos a...
  Tercera persona del plural (vostès): poden adreçar-se a...

 

Fraseologia útil

 • Es comunica que... 
 • Es posa en coneixement dels estudiants... 
 • Lamentem comunicar/haver d'informar que... 
 • Amb motiu de/A causa de/Per... 
 • Les persones interessades poden adreçar-se a... 
 • Per a més informació... 
 • Disculpeu les molèsties...