Document per mitjà del qual es demana la presència d'algú en un lloc a fi de realitzar un tràmit administratiu.

Format: DIN A4 (210 x 297 mm).

 Veure document i apartats 

 

Criteris generals de redacció

La citació, com la convocatòria de reunió o altres documents, segueix una estructura generalment constant i s'ajusta bàsicament als trets de funcionalitat i de formalitat que caracteritzen les comunicacions oficials. Els dos aspectes més destacables pel que fa a la seva redacció són els següents:

 • To formal i concís, a causa del seu valor de comunicació oficial feta per un càrrec. 
   
 • El tractament personal:
  - Emissor:
  Primera persona del singular (jo): Us cito, etc.

  - Destinatari:
  Segona persona del plural (vós): Us cito, etc.
  Tercera persona del singular (vostè): El cito, etc.

 

Fraseologia útil

Fórmules de citació:

 • Us demano que us presenteu en aquestes oficines per... 
 • Us requereixo perquè comparegueu en aquesta oficina...

Fórmules per expressar altres informacions:

 • Documentació que cal presentar/aportar: 
 • La incompareixença comportarà..., d'acord amb...