Document per mitjà del qual es demana la presència d'algú en un lloc, una data i una hora determinats, perquè participi en una reunió.

Format: DIN A4 (210 x 297 mm).

 Veure document i apartats 

 

Criteris generals de redacció

La convocatòria de reunió, com l'ofici o altres documents, segueix una estructura generalment constant i s'ajusta bàsicament als trets de funcionalitat i de formalitat que caracteritzen les comunicacions oficials. Els dos aspectes més destacables pel que fa a la seva redacció són els següents:

 • To formal i concís, a causa del seu valor de comunicació oficial feta per un càrrec. 
   
 • El tractament personal:
  - Emissor:
  Primera persona del singular (jo): Us convoco a, etc.

  - Destinatari:
  Segona persona del plural (vós): Us convoco, etc.
  Tercera persona del singular (vostè): El convoco, etc.

 

Fraseologia útil

Fórmules d'identificació de la reunió:

 • Us convoco a la propera reunió de la Comissió... 
 • Em plau convocar-lo a la reunió de... 
 • Per encàrrec/indicació/ordre de la presidenta, us convoco a la reunió ordinària de la Comissió... 
 • Complint l'acord de la darrera sessió, la convoco a... 


Fórmules per expressar l'ordre del dia:

 • Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior. 
 • Afers de tràmit. 
 • Examen/estudi de... 
 • Aprovació de... 
 • Torn obert de paraules.