Carta adreçada a diferents persones amb una mateixa redacció. Com la carta, és un document de contingut general, no previst en la tramitació d'un procediment administratiu, que permet el tractament de diversos temes i una redacció flexible.

Format: DIN A4 (210 x 297 mm).

 Veure document i apartats 

 

Criteris generals de redacció

La circular, com la carta, permet el tractament de diversos temes, la qual cosa fa que la redacció sigui més flexible i, per tant, més complexa que la d'altres documents administratius. 

En general, però, els aspectes que cal tenir en compte a l'hora de redactar circulars són els següents:

 • Adequació de la llengua al grau de formalitat, d'acord amb el tipus de relació que hi hagi entre els interlocutors. El grau de formalitat sempre es mourà entre un nivell respectuós i neutre i un nivell cordial.
   
 • Adequació al to general de la circular de les fórmules de salutació i de comiat i del tractament personal que s'utilitza per adreçar-se al destinatari (vós/vostè/tu).
   
 • Estructuració lògica del contingut de la circular per mitjà de paràgrafs breus i separats: introducció del motiu, exposició desenvolupada de fets, arguments o consideracions i conclusió a partir d'una síntesi, una petició, una proposta, etc.
   
 • Claredat, precisió i concisió en l'expressió de les idees.
   
 • El tractament personal:
  - Emissor:
  Primera persona del singular (jo): comunico, agraeixo, etc.
  Primera persona del plural (nosaltres): comuniquem, agraïm, etc. Té un cert valor de modèstia i representa la globalitat de la institució o de la unitat des d'on s'escriu.

  - Destinatari:
  Segona persona del plural (vós): rebreu, vau comunicar, etc.
  Tercera persona del singular (vostè): rebrà, va comunicar, etc.
  Segona persona del singular (tu): rebràs, vas comunicar, etc. El tractament de tu només és adequat en casos de gran amistat i confiança mútua.

 

Fraseologia útil

Fórmules d'introducció:

 • El motiu/l'objectiu d'aquesta carta és informar-vos/comunicar-vos... 
 • Ens adrecem a vostè per comunicar-li/informar-la/fer-li saber que... 
 • Per al vostre coneixement, em plau informar-vos/comunicar-vos que... 

Fórmules de conclusió:

 • Per tot això, li demanem/sol·licitem que... 
 • Si desitgeu més informació... 
 • Quedem a la seva disposició per a tot el que necessiti. 
 • Us agraïm per endavant... 
 • Li agraïm molt el seu interès/el temps que ens ha dedicat... 
 • Rebeu el nostre agraïment sincer per...