El telefax és un sistema de transmissió de documents per via telefònica. Així, es pot utilitzar per trametre un informe, una carta, etc. Els textos tramesos per telefax han d'anar precedits pel full inicial de presentació que conté el logotip, l'adreça, el número de telèfon i el número de fax de la Universitat; a vegades, però, el missatge urgent s'escriu directament en aquest mateix full i no en un document a part.

 Veure document i apartats 

 

Format: DIN A4 (210 x 297 mm).