Càrrecs universitaris

D'acord amb el que estableix la disposició addicional tretzena de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, "les autoritats universitàries rebran el tractament de senyor o senyora, seguit de la denominació del càrrec. Els rectors de les universitats rebran, a més, el tractament acadèmic de Rector Magnífic o Rectora Magnífica".

- rector/a: Rector Mgfc. / Rectora Mgfca. 

 

Càrrecs civils i tractaments nobiliaris

- alcalde/essa de Barcelona: Excm. Sr. / Excma. Sra.
- alcalde/essa de municipi de Catalunya (llevat de Barcelona): Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
- ambaixador/a: Excm. Sr. / Excma. Sra.
- batlle/essa d'Andorra (jutge/essa de primera instància): Hble. Sr. / Hble. Sra.
- baró/baronessa: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
- cap d'estat: Excm. Sr. / Excma. Sra.
- cap del Govern d'Andorra: M. Il·ltre. Sr. / M. Il·ltre. Sra.
- cap de l'oposició: Hble. Sr. / Hble. Sra.
- cap superior de policia: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
- comissari/ària de policia: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
- comte/essa: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
- conseller/a de comú d'Andorra: Hble. Sr. / Hble. Sra.
- conseller/a del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya: Il·ltre. Sr. / Il·ltre. Sra.
- conseller/a del Conselh Generau d'Aran: Mgfc. Sr. / Mgfca. Sra.
- conseller/a del Consell General d'Andorra: M. Il·ltre. Sr. / M. Il·ltre. Sra.
- conseller/a de consell insular: Hble. Sr. / Hble. Sra.
- conseller/a de la Generalitat de Catalunya: Hble. Sr. / Hble. Sra.
- conseller/a de la Generalitat Valenciana: Hble. Sr. / Hble. Sra.
- conseller/a del Govern Balear: Hble. Sr. / Hble. Sra.
- conseller/a primer/a de la Generalitat de Catalunya: Hble. Sr. / Hble. Sra.
- cònsol/consolessa: Hble. Sr. / Hble. Sra.
- cònsol/consolessa de parròquia andorrana (alcalde/essa): Hble. Sr. / Hble. Sra.
- copríncep d'Andorra: Excm. Sr. / Excma. Sra.
- degà/ana del Col·legi d'Advocats: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
- degà/ana del Col·legi de Notaris: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
- degà/ana del Col·legi de Procuradors: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
- degà/ana del Col·legi de Registradors de la Propietat: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
- delegat/ada territorial del Govern de la comunitat autònoma (per deferència): Il·ltre. Sr. / Il·ltre. Sra.
- diputat/ada per Barcelona: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
- diputat/ada al Congrés dels Diputats: Excm. Sr. / Excma. Sra.
- diputat/ada de les Corts Valencianes: Il·ltre. Sr. / Il·ltre. Sra.
- diputat/ada del Parlament de Catalunya: Il·ltre. Sr. / Il·ltre. Sra.
- diputat/ada del Parlament Balear: Hble. Sr. / Hble. Sra.
- director/a general de conselleria (llevat de Catalunya): Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
- director/a d'institut d'ensenyament mitjà: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
- duc/duquessa: Excm. Sr. / Excma. Sra.
- eurodiputat/ada: Excm. Sr. / Excma. Sra.
- exconseller/a de la Generalitat de Catalunya: Hble. Sr. / Hble. Sra.
- exconseller/a de la Generalitat Valenciana: Hble. Sr. / Hble. Sra.
- exconseller/a del Govern Balear: Hble. Sr. / Hble. Sra.
- expresident/a de la Generalitat de Catalunya: M. Hble. Sr. / M. Hble. Sra.
- expresident/a de la Generalitat Valenciana: M. Hble. Sr. / M. Hble. Sra.
- expresident/a del Govern Balear: M. Hble. Sr. / M. Hble. Sra.
- expresident/a d'organismes territorials elegits per sufragi que no tinguin Barcelona per capital: Il·ltre. Sr. / Il·ltre. Sra.
- expresident/a d'organismes territorials elegits per sufragi que tinguin Barcelona per capital: Excm. Sr. / Excma. Sra.
- expresident/a del Parlament Balear: M. Hble. Sr. / M. Hble. Sra.
- expresident/a del Parlament de Catalunya: M. Hble. Sr. / M. Hble. Sra.
- fill/a primogènit/a de baró/baronessa, comte/essa, marquès/esa, vescomte/essa: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
- fiscal: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
- fiscal d'Andorra: Mgfc. Sr. / Mgfca. Sra.
- fiscal en cap d'audiència provincial: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
- fiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia: Excm. Sr. / Excma. Sra.
- interventor/a de la Diputació de Barcelona: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
- jutge/essa: Il·ltre. Sr. / Il·ltre. Sra.
- jutge/essa d'Andorra: Mgfc. Sr. / Mgfca. Sra.
- lletrat/ada major de les Corts Valencianes: Ht. Sr. / Hda. Sra.
- magistrat/ada d'audiència provincial: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
- magistrat/ada jutge/essa: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
- magistrat/ada de tribunal d'Andorra: M. Il·ltre. Sr. / M. Il·ltre. Sra.
- magistrat/ada del Tribunal Superior de Justícia: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
- marquès/esa: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
- membre del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya: Il·ltre. Sr. / Il·ltre. Sra.
- membre de la Mesa de les Corts Valencianes: Exc. Sr. / Exc. Sra.
- membre de la Mesa del Parlament Balear: Il·ltre. Sr. / Il·ltre. Sra.
- membre de la Mesa del Parlament de Catalunya: Il·ltre. Sr. / Il·ltre. Sra.
- membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres: Il·ltre. Sr. / Il·ltre. Sra.
- membre de la Reial Acadèmia de Farmàcia: M. Il·ltre. Sr. / M. Il·ltre. Sra.
- membre de la Reial Acadèmia de Medicina: M. Il·ltre. Sr. / M. Il·ltre. Sra.
- membre de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
- membre de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
- membre de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
- membre de la Reial Acadèmia de Medicina: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
- ministre/a del Govern d'Andorra: M. Il·ltre. Sr. / M. Il·ltre. Sra.
- ministre/a del Govern d'Espanya: Excm. Sr. / Excma. Sra.
- notari/ària: Il·ltre. Sr. / Il·ltre. Sra.
- persones condecorades amb la Creu de Sant Jordi: Excm. Sr. / Excma. Sra.
- portaveu del Govern Balear: Hble. Sr. / Hble. Sra.
- portaveu del govern valencià: Hble. Sr. / Hble. Sra.
- president/a d'audiència provincial: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
- president/a de cambra de Comerç, Indústria i Navegació (llevat de Barcelona): Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
- president/a de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona: Excm. Sr. / Excma. Sra.
- president/a de consell comarcal: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
- president/a del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya: Hble. Sr. / Hble. Sra.
- president/a de consell insular: Hble. Sr. / Hble. Sra.
- president/a de les Corts Valencianes: M. Exc. Sr. / M. Exc. Sra.
- president/a de la Diputació de Barcelona: Excm. Sr. / Excma. Sra.
- president/a de diputació provincial (llevat de Barcelona): Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
- president/a de la Generalitat de Catalunya: M. Hble. Sr. / M. Hble. Sra.
- president/a de la Generalitat Valenciana: M. Hble. Sr. / M. Hble. Sra.
- president/a del Govern Balear: M. Hble. Sr. / M. Hble. Sra.
- president/a del Govern d'Espanya: Excm. Sr. / Excma. Sra.
- president/a d'organismes territorials elegits per sufragi que no tinguin Barcelona per capital: Il·ltre. Sr. / Il·ltre. Sra.
- president/a d'organismes territorials elegits per sufragi que tinguin Barcelona per capital: Excm. Sr. / Excma. Sra.
- president/a del Parlament Balear: M. Hble. Sr. / M. Hble. Sra.
- president/a del Parlament de Catalunya: M. Hble. Sr. / M. Hble. Sra.
- president/a del Parlament Europeu: Excm. Sr. / Excma. Sra.
- president/a de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
- president/a de la Reial Acadèmia de Bones Lletres: Excm. Sr. / Excma. Sra.
- president/a de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres: Excm. Sr. / Excma. Sra.
- president/a de la Reial Acadèmia de Farmàcia: Excm. Sr. / Excma. Sra.
- president/a de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació: Excm. Sr. / Excma. Sra.
- president/a de la Reial Acadèmia de Medicina: Excm. Sr. / Excma. Sra.
- president/a del Tribunal de les Aigües de València: Excm. Sr. / Excma. Sra.
- president/a del Tribunal Superior de Justícia: Excm. Sr. / Excma. Sra.
- regidor/a de l'Ajuntament de Barcelona: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
- representant del copríncep d'Andorra: M. Il·ltre. Sr. / M. Il·ltre. Sra.
- secretari/ària de les Corts Valencianes: Espect. Sr. / Espect. Sra.
- secretari/ària de diputació provincial: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
- secretari/ària del govern valencià: Hble. Sr. / Hble. Sra.
- secretari/ària del Parlament Balear: Hble. Sr. / Hble. Sra.
- secretari/ària general de l'Ajuntament de Barcelona: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
- secretari/ària general de conselleria (llevat de Catalunya): Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
- secretari/ària general de la Diputació de Barcelona: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
- secretari/ària judicial: Il·ltre. Sr. / Il·ltre. Sra.
- senador/a: Excm. Sr. / Excma. Sra.
- síndic/a del Conselh Generau d'Aran: Mgfc. Sr. / Mgfca. Sra.
- síndic/a del Consell General d'Andorra: M. Il·ltre. Sr. / M. Il·ltre. Sra.
- síndic/a de Greuges de Catalunya: Il·ltre. Sr. / Il·ltre. Sra.
- síndic/a de Greuges del País Valencià: Exc. Sr. / Exc. Sra.
- síndic/a major de la Sindicatura de Comptes del País Valencià: Exc. Sr. / Exc. Sra.
- síndic/a president/a de la Borsa de Barcelona: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
- síndic/a president/a de la Sindicatura de Comptes de Catalunya: Il·ltre. Sr. / Il·ltre. Sra.
- sotsdirector/a general de conselleria (llevat de Catalunya): Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
- sotssíndic/a del Consell General d'Andorra: M. Il·ltre. Sr. / M. Il·ltre. Sra.
- tinent/a d'alcalde/essa de l'Ajuntament de Barcelona: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
- vescomte/essa: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
- vicepresident/a de consell insular: Hble. Sr. / Hble. Sra.
- vicepresident/a de les Corts Valencianes: Excm. Sr. / Excma. Sra.
- vicepresident/a del Govern Balear: Hble. Sr. / Hble. Sra.

 

Càrrecs eclesiàstics


- abadessa: Rvdma. M.
- abat: Rvdm. P.
- administrador apostòlic, si no és bisbe: Il·lm. Sr.
- arquebisbe: Excm. i Rvdm. Sr.
- bisbe: Excm. i Rvdm. Sr.
- canonge: M. Il·ltre. Sr.
- cardenal: Emm. i Rvdm. Sr.
- clergue oficial de la Cambra Apostòlica: Mons.
- defensor/a del vincle: Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
- diaca: Rev. P. o Mn.
- familiar del papa: Mons.
- fiscal de diòcesi: Il·lm. Sr.
- jutge del Tribunal Eclesiàstic: Il·lm. Sr.
- nunci apostòlic: Excm. i Rvdm. Sr.
- papa: S. S.
- prelat domèstic de Sa Santedat: Mons.
- president del Tribunal Eclesiàstic: Il·lm. Sr.
- prevere: Rev. Sr. o Mn.
- prior d'orde militar: Il·lm. Sr.
- protonotari apostòlic: Mons.
- provicari general: Il·lm. Sr.
- religiós/osa de congregació: Rev. P. / Rev. M. 
- religiós profés i ordenat de prevere: P.
- religiosa professa: M.
- secretari general-canceller: Il·lm. Sr.
- superior/a general d'orde religiós: Rvdm. P. / Rvdma. M.
- superior/a provincial d'orde religiós: Rev. P. / Rev. M.
- vicari general: Il·lm. Sr.
- vicari judicial del Tribunal Eclesiàstic: Il·lm. Sr.

 

Càrrecs militars


- almirall: Excm. Sr.
- capità general: Excm. Sr.
- capità de navili: Il·lm. Sr.
- contraalmirall en cap: Excm. Sr.
- coronel: Il·lm. Sr.
- fiscal de tribunal militar territorial: Il·lm. Sr.
- general: Excm. Sr.
- governador militar: Excm. Sr.
- president de tribunal militar territorial: Il·lm. Sr. 
- tinent coronel: Il·lm. Sr.
- tinent general: Excm. Sr.
- vicealmirall: Excm. Sr.