Certificat intern que es produeix dins les actuacions administratives i que acredita l'execució d'un tràmit: la presa de possessió d'un funcionari, una modificació de sou, una excedència, un canvi de categoria administrativa, etc.

Format: DIN A4 (210 x 297 mm).

 Veure document i apartats 

 

Criteris generals de redacció

La diligència, com altres documents administratius, segueix una estructura generalment constant i s'ajusta bàsicament als trets de funcionalitat i de formalitat que caracteritzen les comunicacions oficials. Els dos aspectes més destacables pel que fa a la seva redacció són els següents:

 • To formal i concís, a causa del seu valor de comunicació oficial feta per un càrrec. 
   
 • El tractament personal:
  - Emissor:
  Primera persona del singular (jo): FAIG CONSTAR

  - Destinatari:
    Impersonal, perquè la destinació final d'aquest document no acostuma a ser explícita.

 

Fraseologia útil

 • ...que en el dia d'avui prenen possessió de la plaça...
 • ...que els acords proposats en l'anterior dictamen van ser aprovats per la Comissió... el dia... 
 • ...que en el dia d'avui el Sr. ... ha fet efectius els drets corresponents a... 
 • ...que el present document es compon de... pàgines...