Model d'invitació

1. Identificació de qui convida

Hi ha de constar el càrrec i/o la unitat que tramet la invitació.

Atès que la invitació és un document protocol·lari, s'hi podria afegir el tractament protocol·lari, tot i que és recomanable no fer-ho. 

En el cas d'emissor múltiple de la mateixa Universitat, l'ordre que se segueix és el de l'estructura jeràrquica dels càrrecs universitaris. Si les persones que emeten la invitació pertanyen a organismes diferents, se segueix la jerarquització administrativa.

 

2. Nucli de la invitació

Aquest apartat consta de les dades següents:

  • Fórmula d'invitació: ...es complau a convidar-vos a l'acte de...
  • Identificació de l'acte a què es convida.
  • Dia, hora i lloc en què es durà a terme.

Hi ha altres informacions complementàries que s'hi poden fer constar, si cal:

  • Nom i cognoms del destinatari (si cal que les invitacions siguin personalitzades).
  • Qui presidirà l'acte o quines personalitats hi assistiran.

 

3. Datació

S'ha de fer constar de la manera següent:

  • Lloc
  • Data: el mes (en lletres) i l'any (en xifres i de manera completa).

 

4. Informacions ocasionals

  • Petició de confirmació de l'assistència: Confirmeu si us plau la vostra assistència mitjançant aquest formulari. / Cal que confirmeu la vostra assistència a [email protected].
  • Necessitat de presentar la invitació (si el control de l'entrada a l'acte és rigorós).

Aquestes informacions addicionals han d'anar després de la datació.