• upf.edu
 • Informació per a ...
 • Contacte
 • Seu electrònica
 • ca
 • Campus Global

Model d'invitació

1. Identificació de qui convida

Hi ha de constar el càrrec i/o la unitat que tramet la invitació.

Atès que la invitació és un document protocol·lari, s'hi podria afegir el tractament protocol·lari, tot i que és recomanable no fer-ho. 

En el cas d'emissor múltiple de la mateixa Universitat, l'ordre que se segueix és el de l'estructura jeràrquica dels càrrecs universitaris. Si les persones que emeten la invitació pertanyen a organismes diferents, se segueix la jerarquització administrativa.

 

2. Nucli de la invitació

Aquest apartat consta de les dades següents:

 • Fórmula d'invitació: ...es complau a convidar-vos a l'acte de...
 • Identificació de l'acte a què es convida.
 • Dia, hora i lloc en què es durà a terme.

Hi ha altres informacions complementàries que s'hi poden fer constar, si cal:

 • Nom i cognoms del destinatari (si cal que les invitacions siguin personalitzades).
 • Qui presidirà l'acte o quines personalitats hi assistiran.

 

3. Datació

S'ha de fer constar de la manera següent:

 • Lloc
 • Data: el mes (en lletres) i l'any (en xifres i de manera completa).

 

4. Informacions ocasionals

 • Petició de confirmació de l'assistència: Confirmeu si us plau la vostra assistència mitjançant aquest formulari. / Cal que confirmeu la vostra assistència a [email protected]
 • Necessitat de presentar la invitació (si el control de l'entrada a l'acte és rigorós).

Aquestes informacions addicionals han d'anar després de la datació.