Visualització del contingut web

a) Personal adscrit a la Biblioteca per unitats i grups 

Grup/Unitat A1 A2 C1/C2 E I II III Total
Direcció 1   1         2
Subdirecció 2 4           6
Coordinació Tècnica 1 1 6         8
Unitat de Logística 1   2 3       6
Unitat de Serveis d'Informació   2 14         16
La Factoria + 1 2     1 1 1 6
Unitat Temàtica de Ciències Socials i Humanitats 1 18           19
Biblioteca/CRAI del Poblenou 1 13 5 2       21
Biblioteca del Campus Universitari Mar 1 4 2         7
Total 9 44 30 5 1 1 1 91

 

b) Percentatge del personal per tipologia

Tipologia Nombre Percentatge
Personal bibliotecari 53 60%
Personal adminsitratiu, auxiliar administratiu i auxiliar de serveis 35 37%
Personal tècnic (no bibliotecari) 3 3%
Total 91 100%

 

c) Altes

Alta Unitat Data
Azucena Lozano Iriondo Unitat de Serveis d'Informació Desembre 2016
Glòria Ferrer Rosich Unitat de Serveis d'Informació Gener 2017
Lorena Mijes del Águila (adm.) Unitat de Serveis d'Informació Gener 2017
Lorena Mijes del Águila (bibl.) Biblioteca/CRAI del Poblenou Juliol 2017
Maria Amat Romeu (reforç estiu) Unitat de Serveis d'Informació Juliol 2017
Víctor López Mirabet (reforç estiu) Unitat de Serveis d'Informació Juliol 2017
Carla Vilardebó Calaf (reforç estiu) Unitat de Serveis d'Informació Juliol 2017

 

d) Baixes

Baixa Unitat Data
Neus Riera Frau Unitat de Serveis d'Informació Desembre 2016
Assumpta Guinjoan Gabriel Unitat de Serveis d'Informació Maig 2017
Sònia Vicente Sánchez Biblioteca/CRAI del Poblenou Juny 2017
Lorena Mijes del Águila (adm.)  Unitat de Serveis d'Informació Juny 2017