Visualització del contingut web

Concepte Despesa
Préstec interbibliotecari 18.600 €
Catalogació (externalització) 7.850 €