Com cada curs, la Biblioteca i el Servei d'informàtica presenten a la comunitat universitària la seva memòria conjunta com a resum de la feina feta i dels objectius aconseguits al llarg de tot el curs acadèmic. De totes les realitzacions aconseguides i ressenyades en aquest document, volem destacar aquelles que han tingut un impacte més gran ja sigui per la projecció que han tingut o sigui per la millora que aporten a l'activitat universitària i que, en tots els casos, reflecteixen el suport que tant la Biblioteca com el Servei d'Informàtica donen a la recerca, a la docència i l'aprenentage i a la gestió de la Universitat.

A principis de curs es va obrir al públic el Portal de la Recerca de les Universitats de Catalunya (PRC). La seva finalitat és donar visibilitat a la recerca que es duu a terme a Catalunya (publicacions, tesis, projectes, grups de recerca...) i difondre-la des d'un únic lloc. A llarg termini, l'objectiu també és simplificar els processos de gestió i d'avaluació de les activitats de recerca. És un projecte de les universitats de Catalunya i coordinat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). La informació del PRC, en el cas de la UPF, correspon al Portal de Producció Científica.

Amb l'inici del curs, es van incorporar algunes novetats en el servei de préstec de portàtils orientades a donar més autonomia i noves prestacions als seus usuaris com veure la disponibilitat de portàtils en temps real; afegir-se a la llista d'espera; triar el sistema per rebre notificacions del servei (SMS o correu institucional de la UPF)

La Biblioteca/CRAI va començar a oferir un nou servei de suport a la gestió de les dades de recerca (guiesbibtic.upf.edu/data). Aquest suport s'articula amb una guia informativa, una eina per elaborar el Pla de Gestió de Dades (PGD) i suport per publicar les dades de recerca (datasets) al Repositori Digital de la UPF. La Biblioteca i el Servei d'Informàtica han adaptat l'e-Repositori per publicar aquestes dades de recerca i fer-les més visibles i relacionar-les amb les publicacions resultants.

Amb l'objectiu d'oferir un millor suport a les activitats de producció científica del PDI, especialment en els processos de publicació, es va ampliar l'ús de l'eina de detecció de coincidències (Turnitin), que fins ara s'utilitzava exclusivament per a la docència. 

- Amb l'inici del curs, es va posar en marxa una campanya de conscienciació per tal de: fomentar el bon ús dels espais i les instal·lacions de la Biblioteca/CRAI, promoure el respecte per l’ambient de treball i, especialment, conscienciar que a la Biblioteca no es pot menjar.

El mes de juny i a la seu del campus del Poblenou, es va posar en marxa el Bufet llibre amb el lema “Empatxa't de cultura. Tria i remena entre un munt de llibres i emporta't els que més t'agradin”. Aquesta campanya va oferir a tota la comunitat universitària, gratuïtament, llibres i DVD de temàtica diversa. L'objectiu de la iniciativa és donar sortida a documents que no s'integren al fons bibliogràfic i que poden ser d'interès per a tota la comunitat.

Aquestes novetats són només una petita mostra de l'activitat que trobareu recollida i resumida a continuació i donen testimoni fefaent de la dedicació professional d'un nombrós equip de persones a la Universitat Pompeu Fabra durant el curs 2016-2017.